Het DG

Dier, Plant en Voeding is één van de drie directoraten-generaal van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. We leggen regels en normen vast voor de gezondheids- en kwaliteitsaspecten van alle producten in elke stap van de voedselketen. Daarnaast zijn we ook bevoegd voor het beleid en de controle op tabak en alcohol, cosmetica, dierlijke bijproducten die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie, en voor de controle op veldproeven met genetisch gemodificeerde organismen.

Organigram

Onderwerp / thema

Contact

Onderwerp / thema

Voedingsmiddelen, dierenvoeders en andere consumptieproducten zoals tabak, e-sigaret, alcohol en cosmetica

Contact

apf.food@health.fgov.be

Onderwerp / thema

Dieren- en plantengezondheid

Contact

apf.vetserv@health.fgov.be
apf.plant@health.fgov.be

Onderwerp / thema

Gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen

Contact

fytoweb@health.fgov.be

Onderwerp / thema

Inspectie en controle consumptieproducten zoals tabak, e-sigaret, alcohol en cosmetica

Contact

apf.inspec@health.fgov.be

Onderwerp / thema

Contractueel wetenschappelijk onderzoek

Contact

contractual.research@health.fgov.be

https://www.annualreportapf.be/app/uploads/2021/07/contact-2.jpg

Service Center Gezondheid (algemeen) :

02/524.97.97
(op werkdagen van 8-13u)

Contact DG Dier Plant en Voeding:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding
7e verdieping

Galileelaan, 5 bus 2
1210 Brussel